X

Find Influencers With Klear

Any category across Twitter, Instagram, Youtube and Blogs.
Log in Sign Up
Doğa Derneği Social Profile

Doğa Derneği

Turkey
Doğanın haklarını savunmak için varız. We are here to defend the rights of nature.
Top 0.5%

How Influential is Doğa Derneği

Influence
84 /100
Engagement Level
Very High
 
9.9
1
39
 
215
5
 
49
0
True Reach
16,743
Top Topics
Collecting Data
Top Location
Turkey
Insights
Very Active
6.0 Posts Per Day (all-time)
Broadcaster
77% of tweets are not original
Not Responsive
1% of tweets are replies
Audience
268,234
Total Fans

Doğa Derneği's Top Content

Doğa Derneği’ne göre doğa; düşünür, yazar, çizer. Bu düşünceler kağıtlara düşen mürekkep lekelerine değil, dağlardan denizlere savrulan nehirlere, milyarlarca canlının ahenk içindeki yaşamına, atomun çekirdeğine ve evrenin sonsuzluğuna kazınmıştır. Dernek, doğayı aracı kullanmadan okumanın ve çoğaltmanın peşindedir. Bu, ancak doğanın döngüsel mantığını kavramakla mümkündür. Nihayetinde, insan doğanın ta kendisidir. Dernek, rekabetsizliği rekabetle yarıştırır. Yarışmacı ve öne geçmeci toplum ilişkileri yerine, gönüllülüğü, imeceyi ve paylaşmayı yeniden yaymaya çabalar. Özünde, doğanın ve onun parçası olarak insanın yıkımının nedeni de, insanlar arasındaki gözü dönmüş rekabet ve yalnızca kendini zenginleştirme hırsıdır. Doğanın, yaprakların üzerine, ırmakların kıyılarına, bulutların izlerine yazılmış ve çiğnenmesi yıkıma neden olacak hakları vardır. Doğa Derneği, tüm varlıkların yaşam hakkının birbirine bağlı olduğuna ve hak kavramının parçalanmaz bir bütün olduğuna inanır. Dernek, doğanın hakkını, insanlığın yazı diline tercüme etmeyi kendine amaç edinmiştir; çünkü doğa hakkı, insanlar, diğer canlılar ve onlarla birlikte herkes için evrensel uyumun kaynağını oluşturur. Doğa Derneği, kendini kaybedercesine büyüme kodlarıyla hareket eden egemen kültür ve düşünce biçimleri yerine, binlerce yıldır doğayla uyumun sırlarını taşıyan eski veya yaşayan kültürleri öğrenmeye, işitmeye, söylemeye, anımsamaya ve yaşamaya çabalar. Büyük merkezlerden yayılan egemen kültürün, gezegeni yok eden eğlence ve bilgilenme yöntemlerine karşı; yaşamın doğal sevinç kaynaklarına yönelir ve doğa kültürünü yaşar, yayar. Dernek, her türlü hiyerarşik, ayırıcı, zorlayıcı, dayatıcı, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşıdır. Hiç bir milliyet, ırk, etnik küme, cinsiyet, cinsel eğilim, dil, dini inanış arasında bir ayrım yapmaz, birini diğerinden üstün tutmaz. Doğa Derneği’nin özü, çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk arayışıdır.
165 | May 30, 2016

Doğa Derneği's Audience Demographics

Influence
100%
Influential followers
Average Age
25
Years Old
Dominant Gender
Women
62%
Top Countries
Turkey
100%
Top Cities
Istanbul
75%
Ankara
13%
Kalikratya
13%

What Are Doğa Derneği's Followers Interested In

Marketing
22.2%
VARs
22.2%
Media Consultation
5.6%
Websites They Share
Collecting data
Entities They Mention
Collecting data

Klear Influencer Marketing

We can't stand average, and our clients can't either.
This is a premium feature
Upgrade now to:
  • Monitor your brand
  • Learn from your competitors
  • Find Influencers
Start 14-Day Free Trial
Schedule A Klear Demo
Leave Us Your Details And An Expert Will Be In Touch
Great! Demo Request Sent.
One of our account managers will be in touch soon.